Totaal 192 organisaties

Dampten 18
1624 NR Hoorn (Hoorn, Noord-Holland)
06-10594880

Het Leger des Heils is een organsatie die, gestoeld op Christelijk leest, hulp verleent aan mensen aan de onderkant van de samenleving die vaak op meerdere levensgebieden tegelijk problemen ervaren. Het leger des Heils maakt in de hulpverlening aan zijn cliënten geen onderscheid op basis van ras, sekse,...

Mariëttahof 25
2033 WS Haarlem
0235533933

Het Leger des Heils is een organsatie die, gestoeld op Christelijk leest, hulp verleent aan mensen aan de onderkant van de samenleving die vaak op meerdere levensgebieden tegelijk problemen ervaren. Het leger des Heils maakt in de hulpverlening aan zijn cliënten geen onderscheid op basis van ras, sekse,...

Kievit 112 - 114
1628 ER Hoorn
0229-757540

Ieder mens is uniek en mag zijn wie hij is. De eigen doelstellingen van onze cliënten bepalen de wijze waarop wij met hen samenwerken. Ons uiteindelijke doel is zelfstandige jongeren, die zo min mogelijk (tot geen) professionele hulp nodig hebben.

Kievit 114
1628 ER Hoorn
0229757540

Carehouse (onderdeel Levéo groep) biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen (afd. Kids at Home) en jongeren/jong adolescenten (afd Work it Out) met een ontwikkelingsbeperking zoals Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en/of LVB. Samen kijken we naar welke vaardigheden je hebt, en hoe we jouw...

Kievit 112
1628 ER Hoorn
0229757540

Carehouse (onderdeel Levéo groep) biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen (afd. Kids at Home) en jongeren/jong adolescenten (afd Work it Out) met een ontwikkelingsbeperking zoals Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en/of LVB. Samen kijken we naar welke vaardigheden je hebt, en hoe we jouw...

Achterom 89
1621 KS Hoorn
0621265410

Binnen kleinschaligheid met individuele vraaggerichte benadering bezig met talent en gedrevenheid voor keramiek. Ontplooing en inzet op capaciteiten midden in de maatschappij.

Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn (Hoorn, Noord-Holland)
088 0075 140

MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk en helpt kwetsbare mensen de regie over hun eigen leven te versterken.

Wilhelminalaan 2
1623 MA Hoorn
0650951066

Wie we zijn heeft alles te maken met onze context: hoe we als kind zijn opgegroeid en welke relaties we in ons leven hebben opgebouwd.  Elke relatie is een kans om te geven en te ontvangen. Als deze balans van geven en ontvangen niet goed is verlopen, raken we uit balans en kunnen er patronen ontstaan die...

Slagterslaan 2
1647 CA Berkhout
0229551474

Zelfstandig wonen met zorg dichtbij? Dat kan in en rond de verschillende woonlocaties van Omring.

Roerdomp 2
1628 AW Hoorn
0229291700

Zelfstandig wonen met zorg dichtbij? Dat kan in en rond de verschillende woonlocaties van Omring.